in buckets of bile

kodex dobrého studenta bee’s knees

dobrý student…

si udržuje přehled o probraných textech a jejich obsahu, aby v hodinách netrávil při každém vyprávění nekonečné minuty přehrabováním se v papírech „protože vůbec neví o co v tom textu jde,“ zatímco jeho kolega tiše přemýšlí, kam si sedne příště, aby si aspoň trochu pokecal

…si, i pokud nějaký týden chybí, přečte materiály, které mu přišly a pokusí se pochopit, o co v nich jde. na věci jimž nerozumí, se před hodinou zeptá svých kolegů nebo učitele, aby se na jeho neznalost nepřišlo až při samotném vyprávění a pro jeho skupinku se nemusel narychlo vymýšlet náhradní program

…si netiskne soubory zaslané před týdnem e-mailem na útěku do hodiny. tiskne si je tak, aby je stihnul smysluplně projít; dobrý student též vychází z toho, že každý papír má nějaký účel a není pouze plodem učitelovy chorobné touhy zahltit svět anglickými výukovými materiály

…si materiály nejenom tiskne, ale skutečně se s nimi obeznámí, a provede co se od něj očekává: tedy pokusí se doplnit doplňovačky, přečte si (a v lepším případě si nahlas převykládá) aktuálně probrané články, přeloží věty v překladových testech, seznámí se i se zcela novými, z tiskárny nečekaně vyšedšími, materiály, to vše aby byl schopen v hodinách pokládat relevantní dotazy

…nevzdychá nad klíčovými slovy, nehází je do koše ihned po vyjetí z tiskárny, naopak jich využívá k vlastnímu převyprávění textu, poté co si je upraví podle vlastních potřeb – tedy dopíše do nich další poznámky tak, aby si pomocí nich dokázal i později vybavit o co přesně v textu šlo, aby tedy v hodině nekroutil hlavou „no tady teda vůbec nevím co mám podle toho říct“

…á propos převyprávění textu: ideální student se namísto nekonečného hledění do výpisků z hodiny občas doma pokusí pomocí svých (upravených) klíčových slov nějaký probraný článek sám převyprávět, a to pokud možno tzv. učitelskou metodou, kdy si představuje zbytek své třídy jako své studenty, jimž musí text z hlavy srozumitelně vysvětlit a povyprávět

…si v zaslaných textech zvýrazní nejzajímavější pasáže (tedy obraty, které si chce zapamatovat, nebo u kterých ví že bude mít problémy je spontánně použít) tak aby mu při případném pozdějším návratu k textu stačilo přeletět jej očima a bleskově si tak připomenout to nejpodstatnější. pozor, nemám zde na mysli ani tak jednotlivá slovíčka jako spíše delší obraty, u nichž tuší, že by se mu v hovoru samy nevybavily

věří, že učitel ví co dělá, i přes občasné nutkavé pochybnosti. také se ptá učitele na věci, které mu v zaslaných materiálech či na webové stránce nejsou jasné

propaguje kurs bee’s knees kudy chodí. taktéž zapřísahá své známé, aby se do něj co nejdřív přihlásili, a když tito tak učiní, svíjí se na zemi smíchy

…(bod jež nabývá na důležitosti každým dnem) pravidelně, často a důkladně si pročítá Book of English

…se nepokrytě stydí, pokud kterýkoli z výše uvedených bodů zanedbává. pokud zanedbává všechny z nich, dá se tento přístup považovat za plnohodnotnou vzpouru proti krutému hodnotovému systému, a přes skřípějící zuby je namístě popřát mu hodně zdaru