in midnight rambling

mind wanders /2/ typo

level_line
useful_line

sedím takhle jednou večer v křesle a říkám si, že při psaní na počítači (while typing) dělám plno překlepů a říkám si (I begin to wonder), jak se anglicky asi tak řekne (what’s the English for) překlep a vzpomněl jsem si na typo. moc pěkné slovo, typo

If you get an e-mail that contains a word that looks funny and you can’t find it in a regular dictionary, it’s most likely a typo so don’t bother ordering a ten-volume dictionary just so you can figure out what it means.

mimochodem, pro psaní na klávesnici se nepoužívá write, nýbrž type

Since that day, my wife has done no paid work but a little light typing for friends and acquaintances. (actually, I did a bit of it for her. I find typing other people’s work relaxing, and I would much rather do that than iron a shirt or cook a meal)

pro české zapsat se používá write down, to zase nepoužijete pro napsání delšího textu, třeba knihy

I want you to remember that I gave you twenty dollars the other day. If you can’t remember that, I think we should write it down
The tune’s in my head but I don’t know how to write it down.

write nepatří ve slovnících frázových sloves rozhodně k nejvytíženějším slovesům ale frázové sloveso write off je každopádně užitečné. znamená odepsat, ve stejných významech jako v češtině

We’ll call it a business trip and write off the mileage!
I’m afraid we’re making a terrible mistake. I mean writing off these three weeks just because you’re moving. I had a great time with you today, and with somebody else it would have been a disaster.

a když už jsme u zapisování, pro dělání poznámek se používá obrat take notes

Bugger! I forgot about that! This is what happens when I don’t take notes!

neohrnujte nad take notes nos, stejně jako u jiných ustálených obratů s take i u něj budete chybovat použitím méně vhodných sloves (do notes, make photographs, go by bus, go on a trip)

That summer, Sean started taking pictures of me. They were shots of me doing the most ordinary things, like washing dishes, feeding my cats or grocery shopping. Now, normally, I just hate getting my picture taken. But since Sean was a buddy of mine, I eventually got to the point where I actually started to enjoy it.
I asked the two cops about buses to Minehead. They looked at me as if I’d asked for connections to Tierra del Fuego. The best they could suggest was that I take a bus to Bideford and see if I could catch another bus on from there.
The cheapest vacation is the kind where you just stay home, avoiding the hassle and expense of travel and getting to know each other better as a family. Another option is to put the whole family into the car and take a trip.

getting back to note, though: rozlišujte note a notice: notice je všimnout si, note se sice v tomto významu používá také, ale míň často, spíše jej nalezneme ve významu point out nebo remark, tedy poznamenat

Try to stay with the crowd so no one notices how crummy you look.
As I noted earlier, babies do not take solid food through their mouths, which are generally occupied with other objects. Babies absorb solid food through their chins.

a velmi užitečné je v manuálech a podobných textech, kde nahrazuje české pozor: …

NOTE: The preceding paragraph is in no way intended to suggest that there is anything wrong with smearing goat’s blood on your first-born son.

jako podstatné jméno se pak note používá pro papírky se vzkazy nebo poznámkami

Mytsi is driving Ben nuts, leaving him little notes all the time about what she wants him to do by the time she gets home.
I have just been watching Tony Blair’s first Prime Minister’s Question Time on TV. He was very impressive, spoke without notes and with great frankness.

a co se s papírky a tak dělá? vyvěšují se, mimo jiné (post, put up). a kam? třeba na nástěnku (bulletin board, notice board)

As a result of these efforts, the class developed several concepts, which were then posted on the bulletin board.

make a mental note je další hezké spojení se slovem note, jemuž je v češtině nejbližší asi obrat zapsat si do paměti

Are we still on for dinner at “Chelche Chose”? You might want to call and confirm. — Yes, I’ll make a mental note.

zajímavým případem je dvojice českých sloves nevšimnout si a nevšímat si, která jsou významově hodně odlišná, což si jen málo studentů uvědomuje (everybody didn’t notice me at the party), pro nevšímat si je nutné používat nezáporné sloveso ignore

Ehrman makes an effort to bring potential safety hazards to coworkers’ attention. After being ignored by all of them, he usually ends up doing the jobs himself.
I can’t take the test. I have a stomach ache. If you ignore me and I die, you’ll get in a lot of trouble.

je v pořádku, že podotýkáte, že ignore je přece ignorovat a to máme i v češtině a co na tom vidím těžkého a vůbec. vzpomeňte si na mě nicméně až si budete lámat hlavu nad překladem věty „proč si mně nevšímáš?“

Hi. I sat behind you in homeroom! You have no idea who I am, do you? Well. Maybe that’s because you spent four years ignoring me.

krátce se vydáme na opačnou stranu významového spektra: dát/dávat pozor přeložíte mimo jiné obratem pay attention (ostatní překlady českého pozor najdete v jiné kapitolce: watch/look outmake sure)

And now my daughter will read the same passage I just read. I noticed a few of you weren’t paying attention.
At least when I walk around my home I don’t have to watch out for dog shit and vomit slicks with every step I take.
These are our new family security rules. Be home before dark, and make sure you’re not followed.

co se attention týče, měli byste ještě znát ustálené can I have your attention? abyste v případě potřeby nemuseli řešit jak se přeloží spojení mohli byste mi věnovat pozornost?, v neformálnějším milié pak můžete z pozice autority použít drsnější listen up

Can I have your attention please? Everybody? Over here! Attention! Put your work down!
Here is how to make a paper frog. I’m only going to tell you this once, so listen up.

pokud naopak chcete aby někdo mluvil více nahlas (po telefonu) pak sáhněte po speak up. a nevidím důvod proč nezmínit ještě vtipné frázové talk sb up, tedy vychválit

Listen, you’ll have to speak up, I can’t hear you with that baby screaming in the background.
Tony is adorable. When you get a chance to talk to him one on one, talk me up, will you?

u chyb jsme začali (typo) a chybami tuto meandrující kapitolku ukončíme. opět platí, že není chyba jako chyba. chyba může být fault (whose fault is it? v podobných situacích se dá použít obrat be to blame), může být error (méně časté, formální) a samozřejmě především mistake (pamatujte, že se používá se slovesem make … you’re making a big mistake)

I don’t want us to jump into something we’re not ready for. I really don’t want to mess up what we have. I’m just worried it’s gonna be a big mistake.
I’m glad we had this little talk because I was about to make a very big mistake.
If at first you don’t succeed, it must be somebody else’s fault. Find them, blame them, make them pay.
You are certainly not to blame, after today, I can’t see that any woman would even want to go out with me.
Dear Ms. Neckerman. Thank you for calling attention to our error. We have credited your account with two hundred dollars. We’re sorry for the inconvenience.

proč české kopanec ve smyslu obrovská chyba používá angličtina slovo blunder

Obviously I made another colossal blunder.

neprávem zapadlé je podstatné jméno flaw, používané pro nedostatky, ať už charakterové či materiální. upozorňuju i na jeho odvozeniny flawed (nedokonalý, s chybami) a především pak flawless (bezchybný)

I’m gonna show you a picture of your ex. And you’re going to remember all of the bad things about him. Really focus on his flaws.
Whenever my father buys anything expensive, he looks for flaws. And if he finds any, he demands his money back.
Simpson! This evening has gone so flawlessly, I’m going to forget that you were mistakenly let out of the army a month early.

u některých sloves jde špatně provedenou činnost vyjádřit pomocí předpony mis-, mezi nejpoužívanější patří misunderstand (špatně pochopit), mistake st for st (splést si s) a pak třeba také misplace (založit a nemoci najít)

I ran into a guy I went to school with down at the grocery store. He mistook me for a street person and threw some coins my way.
The truth is… you misunderstood. You see, when I said how much I cared about you, I didn’t mean it in a romantic sense.
She’s a thief! I left $60 on the desk yesterday, and now it’s gone. Is that proof enough for you? — Are you sure you didn’t misplace it?

a na závěr pár lahůdek, které svou důležitostí zastiňují dokonce i většinu výše řečeného. a to je co říct, jelikož vše výše řečené zastiňuje vše výše neřečené co řečené být klidně mohlo
hodně hovorová, až lehce na pomezí vulgarity se pohybující, frázová slovesa screw up a mess up (a další zde nezmíněné varianty) by ve vaší slovní zásobě také neměla chybět. jejich význam se pohybuje kolem českých něco posrat (screw up) či rozdrbat nebo udělat v něčem bordel (mess up)

I don’t wanna make any mistakes. This is the only cake we’re having and if I screw it up everybody’s gonna be like, Remember that Thanksgiving when Betty screwed up the cake?
Just tell me what I need to do to make things right. Well, that’s what we do. I mess up and then you tell me how to fix it and then I do and then you think I’m all cute again.

přičemž screw up se občas zajímavě používá i bez předmětu, tedy bez očekávaného „it“

Wish me luck, dad! — Just don’t screw up like you always do.

a spojením o němž si studenti myslí, že jej znají, a velmi se v tomto ohledu mýlí je go wrong. v anglické větě bývá jeho význam jasný (znáte jej třeba z murphyho zákonů: everything that can go wrong will), ale použili jste jej někdy sami od sebe? použili byste jej třeba v následujících větách?

So what if the doctor said it’s a simple procedure! Things can go wrong! You don’t know! What if he doesn’t make it?!
Maya wants me to take responsibility for everything that went wrong in our relationship.
I’m warning you. One thing goes wrong, and the whole deal’s off.
Sure, at first, drugs may make you feel pretty good. But before long, you’re using more and more, even as you’re feeling worse and worse. Then, other things will start going wrong for you, too: Your friends won’t seem to hang around you anymore, and you’ll have new friends who only care about the drugs. Your grades will start to slip. Your memory will go. And your health will fade. All because of drugs.

tolik ke slovu typo