in überwords

ass kicks ass: how to use the word ass and why exactly it kicks ass

level_line
useful_line

ass je prý osel, chi chi chi. osel, my ass. ass je v prvé řadě prdel

I may play the fool at times, but I’m a little more than a pretty blond girl with an ass that won’t quit.
Občas se sice hraju na hlupáka, ale jsem něco víc než jen pěkná blondýna s velikánskou prdelí.

division_line
toto jednoduché slovíčko má v hovorové angličtině mezi podstatnými jmény výsadní pozici. je součástí celé řady ustálených obratů, kde by čeština nejspíš žádnou odvozeninu slova prdel neaplikovala, i když často z anglického originálu hned víme o čem je řeč

Listen to me, Mister Big-Shot. If you’re looking for the kind of employee that takes abuse, and never sticks up for himself, I’m your man. You can treat me like dirt, and I’ll still kiss your butt. And if you don’t like it, I can change.
Poslouchejte mě, pane velký šéfe. Jestli hledáte takového zaměstnance co snese urážky a nikdy se nebrání, jsem váš člověk. Můžete se mnou zacházet jak se smetím a já vám i tak budu líbat zadek. A pokud se vám to nebude líbit, můžu se změnit.
Way to go, Lisa. I mean, why compete with someone who’s just going to kick your ass anyway?
Výborně, Liso. Vždyť proč vůbec soutěžit s někým kdo ti stejně nakope prdel?

najdete je ve slovesných tvarech se slovesy jako kick, save nebo kiss

Your sister beat you up again? Your sister kicked your ass? That sucks. I would never let a woman kick my ass.
Ta tvoje ségra tě zas zmlátila? Sestra ti nakopala prdel? To je teda na hovno. Já bych nikdy nenechal aby mně nějaká ženská nakopala prdel.
I remember you. Bridgeport, Connecticut. My car got stuck in the rain and you saved my ass.
Já si tě pamatuju. Bridgeport, Connecticut. Zůstal jsem tam trčet v dešti v autě a tys mně zachránil.
When you’re rich and famous, people give you space, treat you with velvet gloves, kiss your ass.
Když je člověk bohatý a slavný tak mu lidi dávají prostor, zachází s ním v rukavičkách, podlézají mu.

jako součást podstatných či přídavných jmen jako dumb-ass nebo hard-ass (často ve stejném tvaru)

You better come up with some good ideas. I’m sorry to be a hard-ass, it’s the part of my job I hate the most, but I need this thing on my desk Monday …ish.
Doporučuju ti abys přišel s nějakými dobrými nápady. Je mně líto, že jsem za drsňáka, tohle na té práci nejvíc nemám rád, ale potřebuju to na stole v pondělí… nebo tak nějak.
Hey, dumbass, watch where you’re going. What are you trying to do, get yourself killed?
Ty blbče, dívej se kam jdeš? O co se snažíš, chceš aby tě něco zabilo?

a ve spoustě jiných užitečných spojení, z nichž zde narazíte jenom na ty, které byste měli nejenom znát ale ve vhodných situacích být schopni i použít.

The National Park Service–let’s be candid here–does a pretty half-assed job of running many of the national parks.
Národní Správa Parků-buďme upřímní-spravuje spoustu z národních parků dost polovičatě.

division_line
ass je americká verze britského arse. nejedná se přímo o vulgární slovo, ale na definici vulgarity se asi stejně neshodneme. přitom vycházím z toho, že pro mně české prdel vulgární slovo ani zdaleka není. téměř synonymické (a slušnější) je pak v angličtině slovo butt (zkrácenina od buttocks), kterým se ass dá často nahradit

Look, the pool table’s free. Rack ’em up. I’ll be back in just a minute. Get ready for me to kick your butt.
Dívej, stůl na kulec je volný. Postav koule, za minutku jsem zpátky. Připrav se, že tě smetu.

do ass se pustíme přes obrat kick sb’s ass, který se dá použít v několika různých typech situací a může znamenat někoho zmlátit nebo třeba převálcovat (v nějaké hře) nebo i někoho spucovat, celkově má určitě širší záběr než české nakopat někomu prdel a je jedním z opěrných sloupů hovorové angličtiny

To make a long story short, Lucas is on my shit-list in a big way. Now, I’m not saying I’m gonna kick his ass. We just gotta have a talk. Clear the air, so to speak.
Abych to zkrátil, na Lucase mám teď pořádnou pifku. Neříkám, že ho seřvu, akorát si musíme promluvit. Pročistit vzduch, jak se říká.
Why don’t I play you for the hat? There’s a foosball table over there. — Alright, you’re on. I can take two minutes out of my day to kick your ass.
Co kdybysme si o tu čepici zahráli? Tamhle je stolní fotbal. – Tak jo, beru. Dvě volné minuty si vždycky najdu abych tě převálcoval.

samotný obrat kick ass se pak překvapivě používá jako ekvivalent be cool

Yes, I dream of living in Illinois. I know you’re thinking I’m nuts but listen up, and I’ll explain to you why Illinois kicks ass.
Jo, sním o tom že bych žil v Illinois. Vím, že si říkáte že jsem šílenec, ale dobře poslouchejte, a já vám vysvětlím proč je Illinois tak supr.
I loved the new Spider-Man. That movie kicked ass, no two ways around it.
Nový Spider-man se mně ohromně líbil. Ten film byl totální nářez, o tom žádná.
You guys see me play today? I was kicking ass.
Viděli jste mně dneska jak jsem hrál? Zářil jsem.

division_line
na ass narazíte i v obratech typu work one’s ass off, který znamená totéž co work very very very hard

I know what you thinking, but in this case it ain’t freeloading. I worked my ass off this year and I earned this.
Vím co si říkáte,ale v tomhle případě nejde o vyžírání. Letos jsem dřel jak kůň a tohle jsem si zasloužil.

není těžké si domyslet významy spojené s jinými slovesy

As far as my hang-over goes; it was worth it. I partied my ass off last night.
A pokud jde o mou kocovinu tak to stálo za to. Včera večer jsem pařila jak o život.
I decided to take a look at some of the mall’s other outlets, just as a joke. I was walking around, just laughing my ass off at all the stores.
Rozhodnul jsem se z hecu podívat na další obchůdky v tom centru. procházel jsem se a řval smíchy ze všech těch obchodů.

k dalším užitečným slovesným obratům patří cover one’s ass (krýt si záda, sichrovat se), bust one’s ass (dřít jak kůň) a save sb’s ass

I gotta keep it toned down. I don’t want some little kid to be reading this, thinking, ” I’m gonna drink and smoke pot, too.” I don’t want some parents’ group coming after me. So if you’re a kid, don’t drink or smoke pot. Got that? That ought to cover my ass.
Musím to držet trochu na uzdě. Nechci aby to četlo nějaké malé děcko a říkalo si “Já budu taky chlastat a hulit trávu.” Nechci aby po mně šli nějaké rodičovské spolky. Takže pokud jsi malé děcko tak nepij a nehul. Jasné? Tím bych to měl mít posichrované.
Dr. Edmund, along with three other doctors, spent six hours in surgery saving Sherman’s ass.
Doktor Edmund spolu s třemi dalšími doktory zachraňovali Shermana šestihodinovou operací.
Where was Kathy while I was busting my ass putting you through dental school? Oh, that’s right – she wasn’t born yet.
Kde byla Kathy když jsem dřela jak vůl abys mohl vystudovat na zubaře? No jo, dyť ona ještě nebyla na světě.

division_line
podobně jako čeština má i angličtina obraty get off one’s ass nebo sit on one’s ass

Hey, is that a vending machine over there? It’s been a long time since I’ve seen one of those. Does it only take the exact change? — Why don’t you get off your ass and look?
Je to támhle automat? Už jsem dlouho žádný takový neviděl. Bere jenom přesně drobné? – Co kdyby ses zvednul a šel se podívat?
I still got that security-guard job at that warehouse, but so far I haven’t had to do much. So mostly I just sit around all day on my ass.
Pořád mám tu práci jako ochranka ve skladu, ale zatím jsem toho moc dělat nemusel. Takže většinou sedím celý den na zadku a nic nedělám.

problémy bychom určitě neměli s pochopením významu kiss (sb’s) ass nebo asskisser (popřípadě buttkisser či asslicker)

You actually got a T-shirt that says, ‘Fossils are my friends?’ Come on, Lynn, don’t kiss ass.
Ty máš skutečně tričko s nápisem “Zkameněliny jsou kámoši?” Lynn, prosímtě, přestaň podlézat.
I won’t kid you. We need the guy back. Tell you what. You get him to kiss my ass, maybe we can work something out.
Nebudu ti nic nalhávat. Toho člověka potřebujeme mít zpátky. Víš ty co? Udělej to tak aby mi políbil prdel a na něco přijdeme.
I would not lick ass to get anywhere.
Nechtěl bych se někam dostat tím, že bych někomu lezl do zadku.

division_line
speaking of which, podlézání je činnost která si zaslouží menší zastávku

I’ll do the chat show with Jay. All he needs is someone to suck up to him, laugh at his jokes, pretend to listen to his stories. I’m his agent, that’s what I do.
Já s Jayem tu chat show udělám. jediné co potřebuje je někdo kdo mu bude pochlebovat, smát se jeho fórkům, předstírat že poslouchá ty jeho historky. Já jsem jeho agent, přesně to dělávám.

kromě suck up to sb má angličtina i snad až příliš grafické brown-nose (nebo brown-tongue, těžko říct z čeho se člověku navaluje víc)

You can’t fire Harold. Everybody loves him. — I don’t, I hate Harold. I think he’s a brown-nosing suck-up.
Harolda nemůžeš vyhodit. Všichni ho mají rádi. – Já ne, já Harolda nesnáším. Je to vlezlý patolízal.
Jack probably got to go to some great school, got to meet all the right people, greased his way up the old boy network, flattered his way into flight school, and brown-tongued his way up the ranks.
Jack zřejmě měl tu možnost jít na nějakou skvělou školu, seznámit se s těmi pravými lidmi, promazal si cestu mezi starými kamarádíčky, lichotkama se dostal na leteckou školu a tam se podlézáním vyšplhal na svou pozici.

a vyzásobíme se i pro případ mimořádně ohavného sykofantství

I can’t believe you told on me to the teacher. You sniveling toad! Teacher’s pet! Back-scratcher! Boot-licker! Butt-kisser!

division_line
zločinem by bylo přejít bez povšimnutí krásné half-assed (na půl plynu, jenom tak orientačně)

If you don’t like your job, don’t strike: just go in every day and do it really half-assed. That’s the American way.
Pokud se ti nelíbí tvoje práce, tak nestávkuj: prostě tam každý den jdi a všechno odbývej. tak se to dělá v Americe.
If there is one thing farmers sure do love it is to drive into town and spend half a day sitting at a counter with a bunch of other farmers drinking coffee and teasing the waitress in a half-assed sort of way.
Pokud farmáři něco opravdu rádi dělají tak je to ježdění do města a půldenní sezení u pultu s dalšími barmany kdy pijí kávu a tak napůl si dělají srandu z číšnice.

vtipný je doplňkový obrat my ass (v češtině výsměšné no to určitě nebo přímočařejší hovno)

You know how some men train their dog to bring them their slippers? My dog wouldn’t bring me my slippers, but he’d puke in them. Fucking dog. Man’s best friend, my ass.
Víte jak někteří chlapi cvičí své psy aby jim nosili papuče? Můj pes mi odmítal nosit papuče, ale vždycky do nich nablil. Zasraný pes jeden. Prý nejlepší přítel člověka, hovno.
Drop the bragging. I saw what you did yesterday. — Yeah, I saved your butt. — Saved my butt, my ass. You pulled Amy in front of you to protect yourself. Everything else that happened was simply by accident.
Už toho chvástání nechej. Já jsem viděl cos včera udělal. – Jo, zachránil jsem ti život. – No to určitě. Amy jsi před sebe stáhnul aby ses chránil. Všechno ostatní co so stalo bylo prostě náhodou.

division_line
velkou skupinu ass-words tvoří podstatná jména, většinou hanlivá označení pro nějakým způsobem defektní lidi. někdy je okamžitě jasné o co jde

As far as me calling Ian a dumb-ass, hey, that’s just the plain truth. It’s no different than if I’d said the sky is blue. It’s an unarguable fact.
No a co se týče toho, že jsem Ianovi řekl, že je debil, tak to prostě je. Je to jako kdybych řekl, že obloha je modrá. To je neoodiskutovatelná skutečnost.
My car was snowed in for about three weeks. I just got it out last week. It’s not that I’m a lazy ass, it’s just that I’d spend an hour getting it shoveled out, only then it wouldn’t start. I’d get all pissed off and go inside, and try again the next day…
Auto jsem měl asi tři týdny zasněžené že nešlo vyjet. teprve minulý týden jsem ho dostal ven. Já nejsem žádný lenoch, akorát že jsem ho vždycky hodinu lopatou dostával ven a pak nešlo nastartovat. Tak jsem se vždycky nasral a šel zase dovnitř a další den to zkusil znovu.
Obesity, adiposity, corpulence… Whatever word you use, it represents one thing. Being a big fat-ass.
Obezita, tukovitost, korpulence … ať použijete jakékoli slovo, vždycky zastupuje jednu věc. To že jste strašný tlustoprd.

jindy už méně

Excuse me, but what do these toxins look like? Have you ever actually seen a toxin? — Don’t be a smartass, Cecil.
Pardon, ale jak ty toxiny vypadají? Už jste někdy vůbec nějaký toxin viděla? – Nebuď drzý, Cecile.
The widow wouldn’t pay, so Vera yelled at her ’til she did. Vera’s a hard ass. And I’m a wuss.
Ta vdova odmítala zaplatit tak na ni Vera začala křičet dokud nezaplatila. Vera je drsňák. A já jsem slaboch.
I just met Kay this evening, but she seemed nice to me. — Well, that’s because she’s got you snowed. She’s a mean, snooty tight-ass who thinks she’s better than everybody else.
Kay jsem poprvé potkal až dnes večer, ale připadla mi sympatická. – To proto, že tě oblbla. Je to protivná namyšlená a upjatá ženská co si myslí, že je lepší než ostatní.

která se dají ve stejné formě používat i jako přídavná jména

Pete never apologizes. If he does apologize, it’s in this smart-ass, sarcastic way that makes you feel stupid for having been hurt.
Pete se nikdy neomlouvá. A pokud se omluví, tak takovým tím chytrolínským sarkastickým způsobem, kdy pak máte blbý pocit že jste se nechali ranit.
I’ve heard you give the same advice for ten years now. But it’s not your fault, everyone calls with the same dumb-ass problems.
Už tě slším dávat stejné rady deset roků. Ale to není tvoje chyba, všichni volají se stejnými přiblblými problémy.
So now I got my car running, and it almost looks badass, but not quite. Yesterday, a schoolbus full of middleschoolers pulled up to me at a red light, and they were all pointing and laughing.
Takže teď jsem to svoje auto rozchodil a skoro vypadá tvrďácky, ale ne úplně. Včera vedle mě na červenou zastavil autobus plný středoškoláků a všichni si ukazovali a smáli se.

division_line
a když zůstaneme ještě chvilku u urážek, klasická ur-urážka s ass je samozřejmě asshole, neboli aršloch neboli zmrd

Maybe Bob has a good side that I haven’t seen. You’re a nice guy, so you must have some reason for liking him. But still, you have to face the facts, man. Bob’s an asshole.
Bob možná má nějakou dobrou stránku kterou jsem ještě neviděl. Ty jsi milý kluk takže musíš mít nějaký důvod proč ho máš rád. Ale stejně by sis měl sundat ty růžové brýle. Bob je kretén.

když někomu řeknete že se chová jako ass, pak jej nazýváte blbcem, ale kalibru asshole to zdaleka nedosahuje.

Dad just told me he thought I’ve been acting weird lately and he was right. I’ve been an ass. Frankly, I’m surprised you didn’t bring this up sooner.
Otec mi právě řekl že jsem se podle něho poslední dobou choval divně a měl pravdu. Choval jsem se fakt hloupě. Popravdě řečeno se divím žes s tím nepřišel dřív.
As you get older, it’s not the failures you regret, or the times you made an ass of yourself. It’s the times you never even tried, when you just lost your nerve.
Jak člověk stárne tak ani tolik nelituje toho co se nepovedlo nebo toho jak ze sebe někdy udělal vola. To spíš toho jak někdy něco ani nezkusil, jak ztratil odvahu.

kdybych používal vykřičníky, zde by jich byla pěkná řádka: a pain in the ass je otrava, ať už člověk nebo činnost (slušná verze je a pain in the neck nebo tak něco – ale na co potřebujeme slušnou verzi? — nebo samotné a pain)

The job pays all right, but the guy I’m assisting is a real pain in my ass. He makes me do all the hard work. All he does is go in and collect the money.
V té práci je dobrý plat, ale ten chlap co mu pomáhám je strašně otravný. Nutí mě abych dělal všechnu práci. On jenom chodí a vybírá peníze.
We got a new fish tank and we set it up as a salt water tank. The fish are a pain to take care of, but you know how cool the fish are.
Máme nové akvárko a zařídili jsme ho jako mořské akvárium. Starat se o ty ryby je docela otrava, ale sám víš jak parádní ty ryby jsou.
There’s a dozen other bosses to meet. Maybe there’s one who’s more of a pain in the butt than you. But I doubt it.
Ještě se máme setkat s deseti šéfy. Možná je nějaký co je otravnější než ty. Ale pochybuju o tom.

division_line
a jelikož otravných lidí i věcí je požehnaně, měli bychom znát i spoustu způsobů jak je popsat, jakkoli si to nezaslouží. v prvé řadě musíme znát slovesa bother a annoy a (hovorové) bug a hassle a get on sb’s nerves

Do you want to know what’s bothering me? Well, I’m another year older today, I suppose that bothers me, but not as much as people seem to think. I’m still single, that’s a big one.
Chceš vědět co mně vadí? Jsem dnes zase o rok starší, to mně asi vadí, ale ne tolik jak si lidi myslí. Jsem pořád svobodný, to je zásadní věc.
What really annoyed Rose was that the people on the tape spoke so slowly and in such elementary Spanish that it insulted everyone’s intelligence.
Co Rose fakt štvalo bylo to, že lidi na tom pásku mluvili tak pomalu a tak primitivní španělštinou, že to ze všech dělalo úplné blbce.
So that’s what’s bugging you. Your dad has a new girlfriend. That’s why you’ve been so grumpy lately.
Takže to tě štve. Otec má novou přítelkyni. Tak proto jsi poslední dobou byl takový rozmrzelý.
People have been writing in, asking for more information. Now, I don’t mind sharing a party tale, but the cops already hassle me enough without me telling them where and when I’m gonna be partying.
Lidi sem teď furt píšou a chtějí víc informací. Mně jako nevadí dát k dobru nějaký ten příběh z večírku, ale policajti mně už obtěžují dost i beztoho že bych jim říkal kde a kdy budu pařit.
When I’m on my own I feel lonely but then if I have someone dropping by my place all the time they really get on my nerves.
Když jsem úplně sama tak se cítím osamělá ale pokud mně někdo doma pořád navštěvuje, tak mě začnou fakt lézt na nervy.

přídavná jména annoying a (pokud máte rádi slova s “x”) obnoxious a podstatné jména drag a hassle

For so long, I have been fantasizing about being in a relationship, but now that I am in one I realise to my horror that some of it is really annoying.
Tak dlouho jsem snila o tom že budu v nějakém vztahu, ale teď když v něm jsem, tak si ke svému zděšení uvědomuju, že je na něm spousta otravných věcí.
All kids are the same. They start out cute, then somewhere along the way they get into that obnoxious, know-it-all stage and you think they’ll never grow out of it.
Všechny děcka jsou stejné. Na začátku jsou fakt rozkošné a pak v průběhu doby se dostanou do toho otravného přidrzlého období a člověk má dojem že z toho už nevyrostou.
Everybody loved Route 66. People used to write songs about it. But it was only two lanes wide, and every fifty miles or so it would pass through a little town with a stop sign or a traffic light–what a drag.
Route 66 měli rádi všichni. Psávaly se o ní i písničky. Měla ovšem jenom dva pruhy a zhruba každých osmdesát kilometrů vedla nějakým malým městem kde byla značka stop a semafory – no hrozná otrava.
By now, you’ve probably figured that I’m not too eager to throw another party this year. Not only do I not want to deal with the hassle, but the car I’ve currently got can’t fit a keg in it.
Touhle dobou už vám nejspíš došlo, že nemám nějak moc chuti tento rok pořádat další večírek. Nejenom, že nechci řešit všechny ty protivné záležitosti, ale do toho auta co teď zrovna mám se nevejde bečka.

a víc slovíček si už zemanové tohoto světa fakt nezaslouží
division_line
the gist
semtam o někom řekněte, že je dumb-ass, smart-ass nebo a pain in the ass, abyste zůstali ve cviku (raději v jeho nepřítomnosti, především pokud si hodláte procvičit slovo asshole), a pokud se na to nebude moc tvářit, nahoďte ramena a prohlašte want me to kick your ass?

až se vás ležícího na zemi v tratolišti krve zeptá kde jste se takové věci naučili, řekněte že z učebnic Headway

ostatní obraty a slova stojí taky za zapamatování, ale moc to s ass nepřehánějte, obzvláště pokud ještě nejste moc pevní v kramflecích v základní anglické gramatice