in tests'r'us

friends: ross’ sandwich

level_line
useful_line

intro … Ross’ sister Monica makes amazing sandwiches that Ross likes to snack on at work. Anyway, Ross’ private life has not been going too smoothly lately and as a result he has become rather irritable, taking his frustration out on his coworkers who now think he’s mental. You’d think Ross’ reputation among his colleagues can’t get any worse but that’s before he discovers that one of them has apparently eaten his prized sandwich.

amazing … úžasný
snack on st … dávat si k jídlu
take st out on sb … vylít si na někom (zlobu)
mental … potrhlý, praštěný
prized … vysoce ceněný, milovaný

division_line

friends … ross’ sandwich

fill-out_link

Dr. Leedbetter: Ross, may I have a ……. with you? We’ve been getting reports of some very angry behavior on your …….. ……. letters, refusal to meet deadlines, apparently people now ……. you mental. We want you to speak to a psychiatrist.
Ross: Oh no, you don’t understand. This is so silly. This is all because of a sandwich. You see, my sister makes these amazing turkey sandwiches. Her secret is, she puts an extra slice of gravy-soaked bread in the middle; I call it the Moist Maker. Anyway, I ……. my sandwich in the fridge over here…
Dr. Leedbetter: Oh, you know what? I believe I ate it. I’m sorry about it.
Ross: What do you ……. you ate it? Are you saying you ate my sandwich?
Dr. Leedbetter: I didn’t ……. to, it was a simple mistake. It ……. have happened to anyone.
Ross: Oh really? Did you ……. it with your own turkey sandwich? Did you mistake it for a piece of old bread? Do you maybe remember ……. a note on top of it?
Dr. Leedbetter: There may have ……. a note of some kind.
Ross: Didn’t the note ……. it was my sandwich?!
Dr. Leedbetter: Now calm down. Come look in my office, some of it ……. still be in the trash. Why are you looking at me like that? Well, it was quite large. I would have ……. if I’d eaten all of it so I ……. to throw most of it away.
Ross: You threw my sandwich away?! My sandwich? The ……. that I was looking forward to ……. so much? I can not believe my sandwich is ……..

division_line

been burst call confuse could eating gone had may mean mean one part put say seeing threatening word
if you’re a teacher of english and you’d like to use this fill-out in your classes, here is the print-out version and the highlighted version of the previous part (pete’s tip) as well as the keywords

on your part … z tvé strany
threaten … vyhrožovat
refuse … odmítnout
meet a deadline … dodržet termín
mental … vyšinutý, potrhlý
gravy … šťáva z masa
soak … promočit
moist … vlhký, navlhlý
note … lístek, vzkaz
trash … smetí, odpad
burst … prasknout

division_line

highlights

DID YOU MISTAKE MY SANDWICH FOR A PIECE OF OLD BREAD?

slovesa s předponou mis- se v angličtině vyskytují dost často na to, abychom se jim aspoň orientačně podívali na zoubek.

pravda, zrovna mistake jako sloveso není v angličtině úplně nejčastější jev, ale mimo jiné z následujícího příkladu bude zřejmé, že se hodí jej znát (pozor na tvar v minulém čase)

What most likely happened was that Garfield found the dead mouse, mistook it for a toy, picked it up, and went to the bathroom so he’d have some space to play around with it.

nejklasičtějším a nejužitečnějším mis- slovesem je misunderstand a jeho další formy

I think there’s been a bit of a misunderstanding here, Ann. I didn’t mean this to be a real date, more of a friendship thing. — I should have known. What could you possibly want with a dried up old bat like me? — No, you’ve misunderstood what I said.

z ostatních sloves tohoto typu bych největší pozornost zaměřil na misbehave (špatně se chovat), mistreat sb (s někým špatně zacházet, špatně se chovat k) a misjudge (špatně odhadnout člověka)

It will be university teaching only, which really excites me– no more lazy, misbehaving, horny, barely fluent high school students!
Animals are not like people. Some of them act badly because they’ve had a hard life, or have been mistreated… but, like people, some of them are just jerks.
I really thought Marta would try to spring that relationship stuff on me. Well, I guess I misjudged her.

některá slova se používají častěji (než jako aktivní formy sloves) v jiných tvarech. mezi ně patří misleading (zavádějící), misinformed (špatně informován), mismanagement (špatné hospodaření/správa)

The President was asked whether he had had sexual relations with Ms. Lewinsky, and he gave answers that were technically correct but highly misleading.
I had always thought that New England was nothing but maple trees and white churches and old guys in checkered shirts sitting around iron stoves in country general stores swapping tall tales and spitting in the barrel. But if lower New Hampshire was anything to go by, clearly I had been misinformed.
Although the Conservatives kept telling us how wonderfully they were managing the economy (and indeed they weren’t doing too badly) people were deeply offended by many examples of injustice, greed, corruption and mismanagement.

s předponou mis- se dá hodně improvizovat a přidávat ji před kdejaké sloveso. to ovšem příliš nedoporučuju, raději se držte ověřených sloves. k těm bych přiřadil mimo jiné misspell (chybně napsat, nesprávně spelovat), misinterpret (špatně si vyložit nějakou informaci), misdial (vyťukat na telefonu špatné číslo), miscue (špatně trefit kouli při kulečníku). myslím, že co se užitečnosti týče, je těžko po miscue pokračovat v nastoupeném trendu směrem dolů

I once wrote a column in which I said dogs are stupid, and I got a lot of nasty mail from people who insisted, often with misspelled words, that dogs are intelligent.

jinak je dobré mít na paměti, že české špatný se nepřekládá automaticky jako bad, tak jak to má mnoho z vás zafixováno, nýbrž často jako wrong (kdy jste naposledy použili v češtině slovo “nesprávný”?)

Perhaps I took all the wrong streets, but there seemed to be no restaurants anywhere in central Exeter.
Is that you, Edna? Sorry, I must have dialed the wrong number.

————————–

a po delší době opět nevarovně zdvižený prst: v každé z výše uvedených příkladových vět najdete řadu daleko podstatnějších obratů než je ono vytučněné mis-slovo. to platí nejen pro tuto kapitolku. tiskněte, studujte, přemýšlejte, ptejte se. nebuďte slovíčkáři, učte se angličtinu skutečně používat

  1. Ahoj…tak si to tu ctu….vsechno…nebo aspon neco:)

    Mohl bych te poptosit jestli bys mel nekdy cas napsat neco o pouzivani gotta a gonna atd.?

    Ja sem mel vzdycky v oblibe tyhle zkratky, ale nekdy se to bojim pouzit abych nevypadal jak tukan nebo prinejmensim "ten evropan co porad placa gotta" :))

    Keep on;)

Comments are closed.