in groundwork

co s účelovými větami, aby nás netrápily /1/ úvodní slovo

level_line
useful_line

české věty s aby se překládají dvěma základními způsoby: 1. jedním je to popř. in order to s infinitivem, což je způsob, se kterým jsou všichni studenti dobře obeznámeni.
division_line
až moc dobře, řekl bych, jelikož 2. druhým je so, popřípadě so that, s celou vedlejší větou, který většina studentů nezná. a pokud zná, nepoužívá

Pilatus is the only man I’ve ever known who had rubber pockets 1. to be able to steal soup. 2. so he could steal soup.
Pilatus je jediný člověk, kterého jsem kdy znal, co měl gumové kapsy aby mohl krást polévku.

u to a so that se jedná o dva zcela odlišné druhy tvoření vět, proto je na místě si je důkladně porovnat. zde je jedna informace podaná oběmi způsoby

We need a brief explanation to understand what Matt did. (so that we can understand)
There must be a brief explanation so (that) everyone can understand what Matt did.

první věta nepředstavuje bezprostřední nebezpečí, protože v obou jejích částech je stejný podmět (we). to už ovšem neplatí v druhé větě, kde je právě z tohoto důvodu nutné použít so that. ještě horší situace pak nastává u vět jako

Enis restructured the company so that it could grow.
Enis společnost restrukturalizoval, aby mohla růst.
The streets of many cities in Utah are very wide. They were designed that way so that a coach could make a U-turn without having to back up.
Ulice mnoha měst v Utahu jsou velice široké. Byly tak navrženy, aby se v nich mohl otočit kočár bez toho, že by musel couvat.
That’s war. Some are sacrificed so that others can live.
To je válka. Někteří jsou obětováni, aby jiní mohli žít.

kde je v každé části jiný podmět a nejde tedy využít jednoduchého to. to by totiž automaticky předpokládalo stejný podmět v druhé větě a tudíž by v prvním příkladu namísto společnosti rostl Enis, v druhé by otočku prováděly ulice (s kočárem ctiradovsky vpleteným do věty) a ve třetí by dále žili ti, co se obětovali.
division_line
mimořádné problémy mají studenti s větami kde po aby následuje zápor. výsledkem použití not to (na které se v takovém případě dá vsadit u přibližně 107 procent studentů) je často pouze kouzlo nechtěného

Ian was so nice that he drove me to the state line not to get into trouble.
— za á je to špatně. pokud přimhouříme oči, pak za bé z věty můžeme vyvodit, že Ian zas tak nezištně milý nebyl, protože vás na hranici zavezl proto, aby se sám nedostal do nějakého maléru
Ian was so nice that he drove me to the state line so I wouldn’t get into any trouble.
Ian byl tak milý, že mě zavezl na hranici státu, abych se nedostala do nějakého maléru.

ve větách tohoto typu, tedy se záporem, nejčastěji narazíte na české nemuset: něco děláme abychom nemuseli dělat něco jiného. už to je dostatečný důvod naučit se zaobcházet s have to

The group said they changed the lyrics just enough so they don’t have to pay us.
Skupina prohlásila, že ten text změnila akorát dost na to, aby nám nemuseli platit.
The whole reason we have elected officials is so we don’t have to think all the time.
Jediný důvod proč máme volené zástupce je abychom nemuseli furt přemýšlet.

takže důležitá informace: u tohoto typu záporných vět (aby se něco nestalo) se nepoužívá not to, jakkoli vás to svádí jej použít

tell me now not to be nervous (řekni mi, že nemám být nervózní)
tell me now I’m not nervous (řekni mi to, já nejsem nervózní)
tell me now for not be nervous

tell me now so I’m not too nervous (řekni mi to teď nejsem nervózní)

a vůbec: nemáte moc na výběr, so that je vaše jediná šance na slušný překlad, tedy pokud nehodláte po rusnákovsku kroužit a pokoušet trpělivost posluchače či čtenáře nekonečnými vedlejšími větami s because a špatně použitým want (he did it because he didn’t want that I have some problems)

She always put out easily so she wouldn’t be called a flirt.
She always put out easily so people wouldn’t call her a flirt.
(tedy slečna, jež vydá své poklady bez větších cavyků, to aby nebyla za nějakou flirtující potvoru)

division_line
povšimněte si, že to (in order to) se velmi často pojí se slovesy jako have to či need to (které mu předchází), zatímco so that s následnými can, could, not to have to či would

You have to make a lot of money to build a house like this.
Pokud chcete postavit takovýto dům, musíte mít spoustu peněz.
In order to obtain permission, a person needs to be 25 or older.
Pokud chce někdo obdržet povolení, je nutné aby mu bylo minimálně 25 let.
Ronald has set up a savings account so that he could one day buy an apartment.
Ronald si založil spořitelní účet, aby si jednou mohl koupit nějaký byt.
They changed the agreement so that they would not have to pay us back.
Tu dohodu změnili, aby nám nemuseli nic splácet.

moje doporučení zní: při tvorbě účelových vět (tzn. udělám něco aby se něco stalo) nemůžete se so that udělat chybu. chybu ovšem můžete udělat pokud se rozhodnete pomocí so that překládat všechna aby která vám přijdou do cesty. zaprvé kvůli slovesům jako want nebo need

Do I want those people to take away my car? I don’t think so.
Jestli chci, aby mi ti lidé sebrali auto? To sotva.
Baboons don’t need anyone to scratch their butts, they’re funny that way.
Paviáni nepotřebují, aby je někdo škrabal na prdeli, to je na nich právě zvláštní.

a zadruhé kvůli jiným slovesům nebo obratům, která se v češtině pojí s aby

Is that your idea of an apology for making me work on a Saturday and then getting here late?
Tak si představuješ omluvu za to, že jsi mě přinutil abych v sobotu pracovala a pak jsi sem přišel pozdě?
I asked you not to mention that! Now everyone will make fun of me.
Prosila jsem tě, aby ses o tom nezmiňoval! Teď si ze mě budou všichni dělat srandu.
Don’t worry. They’re going to make sure no one ever falls down this well again.
Neboj. Oni se postarají o to, aby do té studny už nikdo znovu nespadl.

chybou je také pokud namísto každého so začnete používat so that. někdy je tak prostě so, stejně jako doutník je někdy prostě doutník

Fortunately, the farmers were able to sell their grain to the Russians. In exchange, the Russians gave the farmers money, which the farmers used to buy food. So now we have tons of food, only nobody does any actual work except the farmers.
Farmářům se naštěstí podařilo to obilí prodat Rusům. Rusáci za to farmářům dali peníze, pomocí nichž si farmáři nakoupili jídlo. Takže teď máme mrtě jídla, akorát že až na farmáře nikdo skutečně nepracuje.

každopádně se so that nemůžete udělat chybu v účelových větách. i když tam čeká ještě jedna nepříjemnost: ve větách směřujících do budoucnosti namísto aby najdeme v češtině záludné . nenechejte se jím zmást

Let us know when your wife is coming so we can come up with an excuse to clear out.
Dej nám vědět kdy tvoje žena přijede ať můžeme přijít s nějakou výmluvou proč se zdejchnout.
Why don’t I take dad’s things into his new apartment so you two can have some time alone.
Víte co, já vezmu otcovy věci do jeho nového bytu, ať vy dva máte nějaký čas pro sebe.
I’m gonna be kind of busy tomorrow, maybe you could just drop those tickets in the mail right now so you don’t forget.
Zítra budu mít poměrně dost práce, možná bys ty lístky mohl poslat poštou hned, ať nezapomeneš.

jak by tedy zněla v angličtině věta z nadpisu? třeba takhle

how to go about final clauses so they don’t trouble us