in sounds of silence

in my life: a lesson in pronunciation

level_line
useful_line

in my life je jedna z mých nejoblíbenějších skladeb beatles. johnny cash si ji vybral na své poslední album american IV a výsledkem je mimo jiné i dokonalá lekce ve výslovnosti americké angličtiny.

písničky nebývají ideální ilustrací skutečné výslovnosti, hlavně co se intonace týče, proto se zde budeme soustředit hlavně na jednotlivé hlásky, se kterými naši studenti obvykle zápasí, případně v horším případě ani nezápasí. text shodou okolností obsahuje i mnohá slova, která češi rádi vyslovují svým svérázným slovanským způsobem. na ty si posvítíme především

division_line

in my life

lennon/mccartney

there are places I’ll remember all my life
though some have changed
some forever, not for better
some have gone and some remain

[http://bkc.mikovice.com/in-my-life-one.mp3]

all these places have their moments
with lovers and friends I still can recall
some are dead and some are living
in my life I’ve loved them all

v přivlastňovacím my nebo ve slovech life nebo remain nehraje ve dvouhláskách [j] takovou roli jakou mu přisuzuje mnoho z nás

ve slovíčku not (a stop v druhé části) uslyšíte klasické americké [a:] namísto běžného britského [o]. opět se ale nejedná o naplno vyslovované dlouhé [a:], ale o jeho zastřenou verzi. naopak slovo gone, které občas rádi rádobyamericky vyslovujeme stejně jako slovo gun se ve skutečnosti vyslovuje buď s dlouhým o (nejčastěji v AmE), s krátkým o (v BrE), a jen okrajově v AmE s dlouhým a

ve slově love je krátké, opakuju krátké, a ještě jednou opakuju, krátké [a]. stejně jako ve slově live je krátké [i] a ve slově good krátké [u], respektive spíše krátká mixed vowel (viz níže). češi tato slova často vyslovují jako luff, leaf a ghout

division_line

všeobecně bych rád upozornil mimo jiné na cashovo protáhlé, ale ne zbytečně dlouhé [r] na konci i vprostřed slov (more, remember, better). cizinci imitující americkou výslovnost to s vrčením občas trochu přehání. ve slově better zase uslyšíte klasické americké [d] namísto britského [t] mezi dvěma samohláskami (podobně třeba city, letter, duty)

dále pak upozorňuju na dark [l], jak jej zde uslyšíte ve slovech jako all, life nebo loved nebo zkráceném spojení I’ll. naše české veselé [l] se od něj výrazně liší. jde mimochodem o hlásku podle které člověk většinou i v angličtinu dokonale ovládajícím člověku okamžitě odhalí rodilého němce, německé [l] je úplně specifické a úplně jiné než to anglické

pořádně poslouchejte i konce slov, kde zazní hlásky [b][d][g] nebo [v]. ta čeština ve své výslovnosti nahrazuje neznělými verzemi [p][t][k] a [f], však si zkuste nahlas říct česká slova krab, hlad, grog a lev. v angličtině je nezbytně nutné, aby se tyto souhlásky vyslovovaly poctivě zněle, i když to často znamená ani ne tak tvorbu nové slabiky na konci slova (crabba, breada…), ale spíše spolknutí poslední souhlásky. především je totiž třeba docílit toho, aby nezazněla její neznělá varianta, aby tedy bed neznělo stejně jako bet a cab jako cap. v tomto ohledu se soustřeďte na slova love a dead v druhé části skladby

zajímavá je i výslovnost koncového -s u slov jako lose či these a množných tvarů lovers, friends, memories či places, kde neuslyšíte [s] nýbrž [z]

a možná nejpodstatnější poznámka: mnoho studentů má dojem, že jedině poctivá výslovnost každé samohlásky povede k celkově dobře znějící angličtině. není tomu tak, rodilí mluvčí většinu samohlásek naopak polykají (výsledkem je tzv mixed vowel, [ə]). naplno zazní většinou jen jedna samohláska na slovo, ta v přízvučné slabice. poslechněte si třeba ledabylou výslovnost slova moment, která je na hony vzdálená od důsledného [moument] mnoha českých studentů. speciálními případy jsou a) pomocné sloveso have, které si o protaženém [æ] může nechat jenom zdát, bez zajímavosti není, že jako plnovýznamové sloveso “mít” (you have stupid friends) se v něm [æ] naopak vyslovuje a b) téměř neslyšné of [əv]; to že jej zde vůbec zachytíte je jen díky cashovu pomalému projevu a c) some, ve kterém také naše výrazné [a] určitě nezaslechnete. škoda, že zde nenajdeme některé z modálních sloves would/could/should, které češi na rozdíl od rodilých mluvčích zatvrzele nesprávně vyslovují s [u]

division_line

but of all these friends and lovers,
there is no one compares with you
and these memories lose their meaning
when I think of love as something new

[http://bkc.mikovice.com/in-my-life-two.mp3]

though I know I’ll never lose affection
for people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
in my life I’ll love you more

na konci krátkého and souhlásku [d] moc neuslyšíte, neuslyšíte tam po “an” vlastně nic, především tam ale neuslyšíte [t]

these memories lose–tři vzorové koncové [z] za sebou, take notice

meaning a something s nosovým [ŋ] na konci, [nk] ani náhodou

a o krásný závěr se postará spojení about them se sloučeným t-th (podobně třeba ve spojení “kill him” nebo “like her” většinou nezazní [h]). ostatně celý obrat stop and think about them je ve výslovnosti přeskládán spíše jako sto-pen-thin-ke-bou-them