in tests'r'us

linking words fill-out /4/ raccoonnookkeeper

level_line
useful_line

well, here is the next batch of linking words. from this post on, however, these will be a little different. in addition to the usual fill-out test, I will be adding an explanatory chapter to each of these posts. hope you like it.

note: move your mouse over the gray area to see the hints

division_line

bitter moon
Bitter Moon is the story of a middle-aged writer’s obsession with a teenage girl. There is sado-masochism, lesbianism, and ………, Hugh Grant as a young husband who becomes caught up in a love triangle.

raccoonnookkeeper
Remember how I asked you to come up with words that have a lot of double-letters? Well, a reader named Bob suggests there ought to be someone who has a raccoon that has a nook that needs cleaning, ……… a RACCOONNOOKKEEPER.

british hedgehogs
British hedgehogs are on a roll. ……… most small mammals are lucky if the public know their names, hedgehogs have got their own fan club.

the handsomest guy in school
I can’t believe you don’t want to go out with me. I mean, I’m exactly the kind of guy you’re looking for. ……… my mom says I’m the handsomest guy in school.

you must have known
Your girlfriend was cheating on you for months before she left you. ……… you must have known

obsession… posedlost
triangle… trojúhelník
raccoon… mýval
nook… koutek
hedgehog… ježek
be on a roll… být rozjetý, na koni
mammal… savec
cheat on sb… podvádět (partnera)

division_line
v této kapitolce si prozkoumáme magické schopnosti záhadného slůvka though, především se budeme soustředit na jeho použití na konci vět

Poor sucker. It’s amazing what some guys will do for a pretty face. Not me, though.
Naivka jeden. Je úžasné, co někteří kluci udělají pro pěknou tvářičku. Já ovšem ne.
Nice to meet you. I wish you’d told me we were having company, though. I’d fix myself up.
Jsem ráda, že jsem se s tebou seznámila. Škoda ale, žes mi neřekl že sebou budeš někoho mít, dala bych se do pucu.

z though jde hrůza z několika důvodů. hlavním je, že “to je takové to slovo co se plete s takovými těmi slovy co jsou skoro úplně stejné, ale je tam o nějaké písmenko víc nebo míň a vypadá to skoro úplně stejně ale znamená to něco úplně jiného.” mluvčí tím má na mysli trojhvězdí though-through-thought (pokud nezná i slova tough a trough)

I had thought you threw the rock through the window. it would have been tough, though.

použít though na konci věty, k tomu se odhodlá málokdo. nejde přitom o žádnou jadernou fyziku, though na konci věty má víceméně stejný význam jako but na začátku, tedy ale / ovšem / nicméně

this job is awful. my boss is a jerk and all the employees are idiots…
…the pay’s good, though. / …but the pay is good.

sami uznáte, že věta s though vypadá daleko angličtěji než primitivní verze s but.

Once I start doing an interview it’s not as bad as I always picture it. I’d rather be somewhere else, though.
Jak se jednou do nějakého rozhovoru pustím, není to tak špatné jak si to představuju. Radši bych ale vždycky byla někde jinde.
We probably never should have gotten married in the first place. We were dumb. We had a few good years though.
Především jsme se asi nikdy neměli brát. Byli jsme hloupí. Pár dobrých let jsme ale taky měli.

though je samozřejmě také součástí although a even though, základních to stavebních kamenů dobré angličtiny. je pro mě nepochopitelné, proč se při obvyklé výuce věnuje více pozornosti méně častým a méně potřebným despite (a in spite of)

At the hotel, we had to book four rooms, although we could easily have made do with two, and let the boys sleep top-to-tail.
V hotelu jsme si museli zamluvit čtyři pokoje, i když by nám v pohodě stačily dva a kluci by spali vedle sebe naopak.
I fell into bed with all my clothes on and even though I was worn out with the long day and the beer I couldn’t sleep.
Úplně oblečený jsem spadl do postele a přestože jsem byl utahaný z toho dlouhého dne a piva, nemohl jsem spát.

při správném použití though na konci věty je nutné mít zažitou odpovídající intonaci, kterou větu zakončíte. u but klasická česká monotónní nevýrazná mluva tolik nevadí, though by ale v takovém podání znělo podivně

Want some coffee? — No thanks, we’re on duty. A couple of beers would be nice though.
Chcete trochu kávy? — Ne díky, jsme ve službě. Pár piv by ovšem nezamrzelo.

division_line
dalo by se říct, že though se takto používá v podobném významu jako anyway nebo still, tedy k vyjádření toho, že ne všechno bylo takové, jak se dosud z vašeho vyprávění mohlo jevit. řekněme například, že někomu dlouze popisujete, jaké peklo pro vás byla základní škola, pak si ale vzpomenete aspoň na něco hezkého

The field trips were a lot of fun, though.
Exkurze byly nicméně velice zábavné.

jinými slovy by šlo říci, že though vyjadřuje naše na druhé straně ale. čeští studenti tento obrat překládají v lepším případě spojením on the other hand, v horším a častějším pak doslovným on the other side. tento obrat příležitostně překládá i české naopak.

What am I going to say? This is the guy who ruined me. But on the other hand, he’s family.
Co řeknu? Je to chlapík, který mě zruinoval. Ale na druhé straně je to rodina.
Bars, liquor stores, gas stations, you get your head blown off robbing one of them. Restaurants, on the other hand, are not expecting to get robbed.
Bary, obchody s chlastem, benzínky, jak přepadneš něco takového tak ti ustřelí hlavu. Restaurace naopak nečekají, že je někdo přepadne.

přitom existují minimálně dva další hezké způsoby jak vyjádřit totéž. z nich bych především upozornil na spojení but then nebo then again, případně sloučené but then again

Jed wasn’t at all frightened when he met the dean – but then, Jed had always been good at becoming friends with grown-ups.
Jed se vůbec nebál, když se setkal s děkanem – on se ale Jed vždycky uměl s dospěláky hezky spřátelit.
Did Carla freak out when you told her I was getting married? — Well, she was shocked when I told her, but then again so were most people.
Vytočilo Carlu když jsi jí řekl, že se žením? — No když jsem jí to řekl, byla v šoku, to ale byla většina lidí.

a pokročilejším studentům se bude hodit i gramaticky zajímavé having said that, doslova poté co jsem řekl toto (tak bych měl říct i tohle), variantou je mimo jiné that said, …

War is hell, no doubt about it. But, this said, we have to admit that sometimes it’s necessary.
Válka je peklo, o tom žádná. Na druhé straně je ale nutné přiznat, že někdy je nutná.
I can’t imagine intruding on other people’s privacy even if it meant getting a good photograph. Having said that, I have to admit I admire some of the paparazzi.
Nedovedu si představit, že bych jiným lidem zasahoval do soukromí, i kdyby to znamenalo, že z toho bude nějaká dobrá fotka. Zároveň ale musím přiznat, že některé paparazzie obdivuju.

division_line
mom-and-pop shop
Despite the name and the ambitious mission, this grand project is ……… what Americans call a mom-and-pop shop. Arun sits at one desk, Sunanda at another, and the books, tapes, photographs and T-shirts are spread over a couple of tables nearby.

the proudlocks
By all appearances, the Proudlocks had been a happy couple. Appearances can be deceptive, ……….

my discovery
By the time I got to the phone, my discovery had already been reported by Ed. I got back at him, ……….

tom waits and jack kerouac
By then, Waits had developed a romantic fascination with such writers as Bukowski, the poet Delmore Schwartz, who died in a run-down hotel in 1966, and, ………, Jack Kerouac.

the turned-up nose of christina ricci
Christina Ricci is a teenage actress, known for, ………, her turned-up nose.

grand… velkolepý, ambiciózní
mom-and-pop shop… malý rodinný podnik
spread… rozložený, rozprostřený
by all appearances… nevenek to vypadá tak, že
deceptive… klamný
get back at sb… oplatit někomu něco
by then… tou dobou už
develop a fascination… vypěstovat si, získat
rundown house… dům na spadnutí
turned-up nose… pršák

click here for the key. it may not be there now but it will be one day