in buckets of bile

sex, booze and murders /2/ the all-you-need-to-know dictionary

v předchozí kapitolce jsem slíbil, že v této kapitolce poskytnu krátký slovník výraziva, které je nutné znát re death-sex-booze a v této kapitolce se pokusím splnit co jsem v minulé kapitolce tak neprozřetelně slíbil.

fifty ways to die

co se zabíjení a umírání týče, s kill a die si naprosto vystačíte. mezi pilnými studenty angličtiny není vraždění úplně nejpreferovanějším způsobem trávení volného času, a umírání také není konverzační téma z nejnosnějších. vy si v tomto ohledu především nepleťte slova died a dead.

ke kill bych možná přibral ještě konkrétnější vražedné murder (pozor na záludné vrah, jež vyžaduje ještě jedno -er navrch), pak také assassinate pro VIP-vraždy a execute pro popravy.

specifické typy umírání se dají v hovorové angličtině popsat i pomocí spojení drop dead (seknout sebou … často of a heart attack) nebo jednoduchého go (jen v určitých kontextech: he died sniffing cocaine in bed with two hookers? hey, that’s the way I wanna go) a pak také pass away, velmi formálního způsobu odpovídajího českému zesnout (he passed away peacefully in his sleep … neplést s pass out, vytuhnout)

určitě bych nedoporučoval čerpat slovní zásobu z legendárního skeče o mrtvém papouškovi, jakkoli to některým z vás může připadat nesmírně vtipné. a přestože je pravda, že příležitostně na některé z následujících výrazů ve smyslu “zemřít”…

die (formal) decease, perish, expire, pass on / (colloquial) give up the ghost, bite the dust, cash in one’s chips, buy the farm, snuff it / (dead parrot sketch) kick the bucket, shuffle off one’s mortal coil, meet one’s maker, be pushing up the daisies

… narazíte, nedoporučuju ani jeden z nich používat, pokud si nejste úplně jisti všemi možnými konotacemi a možnými dopady. totéž platí pro následující slovní zásobu, tentokrát zabíjecí

kill: slaughter, slay, knock off, do in, bump off, off

podobných výrazů existuje v angličtině daleko víc, především v gangsterkách znamená téměř každé frázové sloveso oddělat.

killing me softly

od zabíjení se přesuneme k souložení. i zde nás angličtina zavalí desítkami způsobů, jak vtipně popsat různé prolínání údů a přesuny tělesných tekutin. a ani zde nevidím důvod proč by nerodilý mluvčí měl znát spojení jako

a roll in the hay, horizontal, hump, bonk, boff, get it on, have it off, piece of ass, shag, make a whoopee… (a to jsou ještě ta z užitečnějších)

vyhýbal bych se i použití samotného ur-slovesa fuck. pokud v anglicky mluvící zemi nežijeme, nemůžeme mít cit pro to, o jak silné sloveso se jedná. (zkuste si říct nahlas “fuck”, co to s vámi udělá. … nic, žádný pocit z toho nepramení. teď si zkuste nahlas říct nějakou opravdu silnou českou vulgaritu. s výjimkou nejotrlejších jedinců, kteří na internetu stejně vyhledávají spíše stránky s praktičtějším přístupem k popisované problematice, to s každým z nás aspoň trochu hne). podobně vulgární je v tomto smyslu i sloveso screw, také nedoporučuju používat.

sami jste možná zažili do těchto krajů dočasně přesazené rodilé mluvčí, kteří ze sebe na veřejnosti nekontrolovaně vypouští nejstrašnější české obscenity (jedinou slovní zásobu kromě slova “pivo, prosim”, kterou byli schopni a ochotni vstřebat) a ohromně se tím baví, zatímco jejich okolí (a nemusí být nutně z nejcudnějších) si zakrývá uši a dívá se stydlivě do země.

——————

a teď k obratům, které je dobré znát, minimálně pasívně. kromě klinického have sex (v televizi často překládaného neuvěřitelně “mít sex”; uchytí se tenhle patvar?) a žensky ufňufňaného make love (ostatně i tina turner se v názvu své písně velmi případně ptá, what’s love got to do with it?) je nám tak jako v češtině k dispozici povšechné do it, používané asi ponejvíce lidmi pro které “do” ztratilo všechny ostatní významy.

velmi frekventovaným obratem pro fyzické vyjádření lásky či spíše vášně/chtíče je get laid. v češtině by mu odpovídalo… ale to si domyslíte sami z následujících příkladů

I came home drunk last night. my girlfriend was so mad, she threw out the meal she’d made. and I didn’t get laid, either. / if you’re a girl and you don’t know how to go about getting laid, then you must be a moron

a posledním užitečným obratem, který si zde uvedeme je pubertální frázové sloveso make out, které většina slovníků překládá jako souložit. není tomu ale zcela tak. make out v současné angličtině popisuje spíše non-koitální hemžení končetin a ústních otvorů po erotogenních regionech obou těl

a couple making out in the car got slashed by a killer with a hook / what am I supposed to do? ask every guy I make out with if he’s married?

pro rozlehlý svět začínající za missionary position je tu celá řada dalšího názvosloví, ale to už buď znáte anebo si v případě potřeby vyhledáte určitě sami

the drink of extinction

zmínit bych měl ještě chlastání, u kterého jsme vlastně tuto kapitolku začínali. může se stát, že v nějakém slovníku nebo ve filmu narazíte na velmi netradiční a zajímavě znějící způsob jak říci, že někdo je ožralý. nepoužívejte jej. stejně jako má angličtina vulgární uber-slovo fuck (a všechna ostatní se svou razancí řadí daleko za ním), zatímco čeština disponuje několika slovy podobně drsného ražení, tak i pro opilý používá angličtina zdaleka nejčastěji jednoduché drunk zatímco čeština nabízí nepřeberné množství slov

opilý, ožralý, nadrátovaný, zkárovaný, našrot, nadraný, zlitý … vyjmenovávám jenom ty, které sám běžně používám, abych popsal kam to zas dopracovali cizí lidi, pochopitelně

tvar “drunken” se mimochodem používá jenom málokdy. konkrétně tehdy pokud je přímo za ním ještě podstatné jméno: what shall we do with the sailor who’s drunk? i.e. the drunken sailor … spíše si zapamatujte spojení get drunk, tedy opít se. ostatní zajímavé chlastací slova a obraty jsem myslím uvedl v první části tohoto pojednání.

a vidíte, málem bych zapomněl na další oblast, která zde měla být aspoň zmíněna, totiž hulení a drogy celkově. vystačit byste si měli s následující slovní zásobou. tedy za předpokladu, že si občas rekreačně dáte jointa, nikoli že vedle sebe na kuchyňské lince máte dózy s cukrem, solí a heroinem

dope … drogy
high / stoned … zhulený
get high/stoned … zhulit se
addict / junkie (inf) … narkoman / feťák
fire up / light up / toke up … zapálit si (poslední jenom trávu)
OD (overdose) … předávkovat se
the munchies … stav po jointu, chuť na jídlo apod.
kick the habit … zbavit se závislosti

samozřejmě, že existují stovky dalších termínů pro různé další obyčejnému člověku neznámé drogy, bizarní kombinace těchto neznámých drog, následky konzumace těchto bizarních kombinací etc. potřebujete-li je znát, není problém si je vygooglovat. hm, potřebujete-li je znát, tak pro vás zřejmě je problém si je vygooglovat, to zde ale řešit nebudeme

——————

abych ale stále jenom nebrojil proti přílišnému rozšiřování slovní zásoby ve vybraných tématických oblastech, existují situace či stavy, pro které se hodí znát více popisných obratů. jedním z nich je podle mě stav naštvání či rozčilení. tomu podléhá každý z nás poměrně často, ve větší či menší míře, z různých příčin a po různě dlouhou dobu. odtud zmíněná potřeba.

předpokládám, že znáte slova angry a mad (v americkém významu naštvaný), umíte je ale používat se slovesem get, s předložkami jako at, about a for, nebo třeba zesílené (mad as hell)? a co následující slovní zásoba?

annoyed, furious, outraged … otrávený, rozzuřený, rozhořčený
irritated, frustrated … podrážděný, znechucený (pasívní znalost mě nezajímá, uměli byste přeložit tato adjektiva z češtiny do angličtiny?)
fly off the handle, hit the roof … strašně se rozčílit (ujely mi nervy), příšerně se nasrat
freak out, flip out … vyletět z kůže
lose it, snap … přestat se ovládat, už to nevydržet a vyletět
see red … být hrozně rozzuřený
ticked off, pissed off … namíchnutý, nasraný
bummed … naštvaný / znechucený / zklamaný
bent out of shape … vytočený, rozčilený
be worked up (about/over st) … rozrušený

považuju za nutné upozornit, že tato slovní zásoba stále není ani zdaleka vyčerpávající, používá se ještě mnoho dalších způsobů, jak tyto a podobné stavy popsat, mezi nimi

peeved, miffed, sulky, distressed (fml), agitated, distraught, angered, cross, disgruntled a mnoho dalších, i poměrně užitečných adjektiv

bez kterých se ale víceméně obejdete, tedy pokud zvládnete slovní zásobu uvedenou výše.

tím končí další nesourodé pojednání, tentokrát o přístupu tvůrců slovníků k idiomům, pokud se nepletu.