in sounds of silence

my grandfather’s war /6/ in the outhouse

here is part six of what turned out to be a seven part story about a guy’s grandfather who fought in WW2. the guy, whom we call charlie, was wounded and had to be taken to the hospital and then back to his wife who was waiting for him on a farm somewhere in south carolina.

previous development: charlie is able to talk his way into a plane bound for new york. once he gets there he starts looking for a plane to take him to south carolina. again, he succeeds. when they’re flying over south carolina, he realizes at one point that they are right above his house and asks the pilots to give him a parachute so he can jump out of the plane.
division_line

my grandfather’s war /6/ in the outhouse

and so he manages to convince them to, one of them, to give him a parachute and they call down to the airport and they’re like “what else is up here?” and they’re like “oh, there’s like a crop duster somewhere.” “we’re getting him down there, we’re turning to this angle and we’re coming through.”

so, a cut to my grandmother. she’s sitting in the outhouse and so she’s sitting there with the door open, it’s a hot sunny day, taking care of business and she sees off in the distance and there’s a C-130, which isn’t rare because they come through there all the time. but this one turns and turns towards the house. and she knows immediately that he’s on the plane.

[http://bkc.mikovice.com/grandfather_six.mp3]

and so she’s yanking up her pants and running out into the middle of this cornfield doing jumping jack saying no no no don’t jump don’t jump. meanwhile, my grandfather’s strapping on the parachute, getting ready to jump out of this plane and they’re talking to the airport base to tell them what’s going to happen and everything. and the guy at the airport base says “does this guy have a phone?” and they’re like “yeah”, you know, “he does”.

he’s like “why, I could call there and I could hold the radio speaker up to the receiver and they could hear, you know, and communicate and so they call the house. my grandmother goes running inside and gets to the phone and the guy says, you know, “this is major so-and-so at whatever airforce base” and before he even gets out why he’s calling, she says “tell him not to jump, he’ll break his leg.”

crop duster … (na jóžina z bážin platí jen a pouze)
cut to … střih na
outhouse … venkovní záchod
yank … rychle škubnout
cornfield … obilné pole
jumping jacktendlencten cvik
meanwhile … mezitím
strap st on … popruhem na sebe přivázat

enjoy

division_line

highlights

ode dneška doznávají vysvětlivky přilepené k doplňovačkám či testům určité změny. namísto vyčerpávajících pojednání o jednom gramatickém jevu či tématické oblasti se pokaždé zaměřím na pár vybraných zajímavých jevů v dotyčném textu a ke každému z nich podám krátké vysvětlení toho, proč byste jej měli znát a z jakého důvodu vám bude nejspíš působit problémy

——————

he manages to convince them

zajímavé ze tří důvodů: a) přítomný čas, tzv. historický prézens, který se často používá při vyprávění dramatických příběhů namísto očekávaného minulého

so she comes up to me and calls me a schmuck. I stand up and before she can put her hands up…

b) manage jako české podařit se, výbornou alternativou bývá be able to, pomocí něhož se toto české sloveso dá také překládat

were you able to get in touch with him? … I haven’t been able to find a job yet
did you manage to find him? … I haven’t managed to find him

na druhé straně, v takových větách je sloveso podařit se významově nadbytečné, takže by se klidně dalo vypustit

did you get in touch with him?
have you found a job yet?

c) convince jako přesvědčit, podobně se používá persuade, které podle klasického výkladu více zdůrazňuje akci (přesvědčit aby něco udělal vs. přesvědčit o nějaké skutečnosti)

he convinced me a civilized person can work anything out
there may be a problem persuading Paul to go down to London to pick them up

z čehož mimo jiné plyne, že persuade by zde bylo lepší volbou než použité convince. tolik k pravidlům angličtiny. znát byste spíše než tento vlasoštěpný rozdíl měli spojení talk into

he talked them into letting him jump (pozor na ing tvar vynucený předložkou)

a opak talk sb out of st (rozmluvit, ukecat aby nedělal)

don’t worry, I’ll talk him out of it / I’ll convince-persuade him not to do it

——————

she’s taking care of business

business je výborné slovo, které se často používá v obratech, kde bychom jej příliš nečekali. mimo jiné jej najdeme ve spojení se slovesem mind a v dalších významově podobných, často ustálených, obratech (“mind your own business” nejspíš znáte, ale možná nevíte, jak se také dá používat a především jej sami moc nepoužívejte, je stejně důrazné jako české “do toho se nepleť” … do you want me to help you? — nah, mind your own business.)

what did you do to upset her? — nothing. I was just minding my own business… (dělal jsem si svoje, hleděl jsem si svého, do ničeho jsem se nepletl)
maybe you should see a doctor about that. — mind your own business, buddy
are you going to do something about it? — what business is that of yours?
I know it’s none of my business but I feel I must interfere

používá se také všeobecně obchodně jako jako české firma

local businesses contributed to the fund, too
we are starting a new business but we have no money

zatřetí jako branže nebo obor/typ činnosti

I suggest you get a good lawyer because the other company will have the best in the business
Audrey’s a psychiatrist. if she can’t tell what’s wrong with the guy, she’s in the wrong business
I can’t stop thinking about that girl. I mean, love. it’s a tricky business, isn’t it?

a za čtvrté velmi vágně jako záležitosti, to se vám bude určitě hodit

I am so sorry you’ve had to put up with all this business with me and Frank
dad, I’m sorry I can’t join you but I have some urgent business that just can’t wait until later
I hate sticking my nose in someone else’s business, but I felt I had no choice here

——————

they come through there all the time

all the time (tento obrat znáte) není totéž co the whole time (tento možná také znáte, ale téměř určitě nepoužíváte). potíž je v tom, že obojí se dá překládat českým pořád

yesterday the two dogs stared at each other for three hours. I’m not making it up, I watched them the whole time (nepřetržitě, po celou dobu)
podobně: then we drove over to the store. all the while, Ken wouldn’t shut up

this sort of thing used to happen to my father all the time (každou chvilku, tedy ne nepřetržitě)
podobně: I’m constantly finding errors in your work, and your evaluations are always poor
a ještě jinak: my mother was trying to find me but couldn’t because I kept moving around

——————

does this guy have a phone?

have v otázkách a záporech používejte s pomocným slovesem, tedy do/does/did. to platí i pro have to jako muset

why do I have to stay here?
we don’t have those chairs anymore

must si vyhraďte pro muset ve významu určitě ano (musí být fakt chytrý, když se dostal na harvard … určitě je chytrý)

those guards must have been at least seven feet tall, they looked terrifying
if you wanted to become a guard in those days, you had to be at least seven feet tall

——————

tell him not to jump

poskládat za sebe správně not a to je úkol, kterého se úspěšně zhostí jen málokterý student angličtiny. většina v poslední chvíli cukne a uchýlí se k češtěji znějící konstrukci

I told him don’t cry
I told him you don’t cry
I told him that he shouldn’t cry (zbytečně dlouhé a ne zcela přesné)
I told him not cry

not to najdete nejčastěji po slovesech ask a tell a také try, decide, agree, remind, convince, warn apod.

mom already called this morning to remind me not to wear my favorite dress tonight
we agreed not to talk again, unless we had something really important to say
see, that’s why your parents told you not to jump on the bed
I would’ve told you but they made me promise not to tell

je to ostatně logické. podotýkám, že student, který by se tuto gramatiku hodlal učit vypsáním výše uvedených sloves (namísto vteřinového zamyšlení a ťuknutí se do čela) je na této stránce nějakým omylem