in toons

calvin and hobbes: houdini’s in trouble /2/ living for revenge

level_line
useful_line

intro … one day, presumably after watching a magician’s show on TV, calvin asks hobbes to tie him up and then tie him to a chair. he is confident that he’ll be able to escape, shake loose the rope that will hold him and set himself free.

things don’t go quite as planned, however. it turns out that rocking wildly from side to side isn’t enough to loosen the ropes. what’s worse, calvin’s dinner is ready and his mom is calling him from the kitchen. hobbes offers to help, but his idea of helping is very different from calvin’s.

presumably … zřejmě, dá se předpokládat že
be confident that … věřit si (že něco nějak dopadne)
shake st loose … setřepat
rope … provaz
rock … houpat se
loosen … povolit

division_line

four: dirty rotten stinking what?

calvin_math_13

I LOVE MERIT BADGES AND STUFF BUT I HATE GOING TO MEETINGS
interesting why?
» love zastupující české “mít strašně rád” a hate zase “hrozně nerad něco dělat” (very much like / very much not like), i když slovesa milovat a nenávidět by zde šly také použít; povšimněte si i ing tvaru po hate (něco vždycky nerad dělávám)
» “and stuff” jako české “a takové ty věci” nebo “a to všecko”. What are you gonna use the PC for? — Games and stuff.

I DIDN’T KNOW YOU HAD A MOTTO. WHAT FUN!
interesting why?
» some motto / it is so big fun, it is very very funny
» souslednost časová: “nevěděl jsem, že máte nějaké motto”, upozorňuju na neurčitý člen zastupující české “nějaké”
» zvolací věty se v hodinách běžně odzívávají a není to dobře, v češtině jim totiž odpovídá nejenom zastaralé “ach jaká to zábava” ale i prozaické a běžně používané “to je fakt zábava!” a podobně, Hey Bryce! What a nice surprise! … to je teda překvapení!

WHAT DO YOU DO FOR A SECOND-DEGREE BURN?
interesting why?
» “co se dělá“, zástupné tzv. jágr-you podobně jako německé “man”
» do najdeme poměrně nečekaně i v dalším výborném typu otázek, kde v češtině používáme spíše budoucí čas nebo konstrukci “co mám dělat?”: suppose they ask me about the war, what do I say? … co mám říct? co jim řeknu?

DON’T FLIP THROUGH THE BOOK, UNTIE ME

I’D TREAT ME WITH A LOT MORE RESPECT
division_line

five: stone cold dinner

calvin_math_13

I’M NOT KIDDING. IF YOU DON’T GET ME LOOSE IN TEN SECONDS…

YOU GOT YOURSELF INTO THIS, NOT ME
interesting why?
» me no, me not
» obrácený slovosled: čeština klade “ne” většinou až na konec těchto krátkých vět: můžeme se sejít, ale dnes ne / zavoláme jí? teď ne / prašti do toho! ne, takhle nenot today / not now / not like this

BUT I’M SUPPOSED TO BE AT DINNER
interesting why?
» nesprávně: I must be (významově úplně jinde), I should be (významově velmi blízko ale not quite)
» I’m supposed to jako české mám (“očekává se, předpokládá se” jsme tu měli už milionkrát
» we always meet at dinner / lunch / breakfast” odpovídající českému “u večeře etc.” jsou užitečná spojení, upozorňuji i na “at the table“a pak také na “discuss something over lunch / drinks / breakfast” jako probrat něco u oběda etc. (ve smyslu “zatímco budeme jíst”)

MOM’S GONNA KILL ME. — IT’S A RISKY TRADE

I’M SORRY I CALLED YOU NAMES

HERE’S HOW YOU SAY BANANA

HIS DINNER IS STONE COLD. I HOPE HE’S HAPPY
interesting why?
» I hope he’s satisfied

merit badge … odznak cti
quiz … test
second-degree burn … popálenina druhého stupně
flip through st … rychle si něčím listovat
predicament … dilema, nepříjemná situace
dirty rotten stinking … relativně nevulgární série urážlivých pojmů
———–
morse code … morseovka
call sb names … nadávat (někomu do něčeho)
dot dash … tečka čárka (jako v morseovce)
thump … žuchnout, těžce dopadnout
stone cold … úplně studený
———–
fix a meal … připravit/udělat jídlo
make st up … vymyslet si (něco co není pravda)
ransom … výkupné
fibber … lhář, kecal
see through st … prokouknout
filthy … zde: hnusný

division_line

six: big fibber

calvin_math_13

YOU’VE WASTED THE NICE MEAL YOUR MOTHER FIXED
interesting why?
» fix je důležité hovorové sloveso se spoustou významů vedle základního opravit (get the car fixed … nechej si to auto opravit), zde jako připravit jídlo/pití (can I fix you something to drink?); fixings se používá mimo jiné jako příloha k jídlu (bring us those three steaks: medium-rare, all the fixings), frázové fix up pak jako vyspravit (většinou dům nebo auto: the house is falling to pieces, but we plan to fix it up) a ve spojení fix sb up (with sb) jako dát někoho dohromady s někým: back in London, people were trying to fix me up all the time, with all sort of characters)

GET DOWN HERE
interesting why?
» no řekněte, použili byste takhle get? nebo by zvítězilo magnetické “come”? podobně: when you get home / when I got there / when you get here / I should get back to work … výborná hovorová náhražka sloves “come (back)” , “arrive” nebo “return”

WHAT ON EARTH WERE YOU DOING?

IT’S HIS FAULT — DON’T MAKE UP LIES
interesting why?
» it’s his mistake, he is bad, it is because of him
» pamatujte si i další obraty podobného ražení: whose fault is it then? … kdo za to teda může? / it must be someone else’s fault … za to určitě může někdo jiný (to určitě zavinil…) / don’t blame me (také “I’m not to blame” / “it wasn’t my fault”)… já za to nemůžu, ne mě to nehaž, moje chyba to nebyla

HE WAS GOING TO HOLD ME FOR RANSOM. HONEST
interesting why?
» he wanted to hold me…; it is true / I am not lying / really
» was going to jako české chtěl něco udělat (ale z nějakého důvodu k tomu nedošlo); honest (zcela správně by mělo být honestly, podobně se používá krátké “Quick!” jako “Rychle!”) pak odpovídá českému “nekecám, věř mi, přísahám”, pozor na výslovnost bez “h”

I’M GLAD YOUR DAD SAW THROUGH THAT FILTHY LIE

YOU ALWAYS GET ME IN TROUBLE
interesting why?
» I always have problems because of you
» get sb in trouble je skvělý obrat, stejně jako samotné get in trouble, čeští studenti se v podobných obratech většinou uchylují pod široká křídla podstatného jména “problem”: I have big problems (I’m in big trouble)