in groundwork

anglické časy / 7 / dvojí život času předpřítomného

level_line
useful_line

jakmile si budete jasně vědomi toho, že se tento čas používá dvěma různými způsoby, nepřekvapí vás, že bez kontextu nelze například vyvodit přesný význam obratu “I haven’t been here…”. ten lze totiž použít ve dvou časově odlišných významech

I haven’t been here since Michael was born. (pokud použijeme jiné sloveso, třeba come, pak) I haven’t come here since… (jednorázové děje, v tomto případě příchody na toto místo)

stejně tak i v kladných větách

I have been here many times since that night. … I have come here many times…

(v obou případech se překládá českým časem minulým a významově se blížíme času minulému v angličtině … I came / I was)
ovšem v jiném kontextu se význam podstatně mění

We haven’t been here for very long. (a pokud bychom použili jiné sloveso) We haven’t been sitting/standing here… (právě probíhající děj)

stejně je tomu samozřejmě v kladných větách

Linda has been interested in biology for as long as I remember. (Linda has been reading books on biology…)

tentokrát použijeme v překladech český čas přítomný a v angličtině se významově pohybujeme v čase předpřítomném průběhovém, viz dodatky
division_line
další případy kdy není bez kontextu zcela jasné co vlastně čas předpřítomný má vyjadřovat

I have lived in the U.S. for twenty two years and I have never seen a black person. (I still live in the U.S or I have been living in the U.S. … and I never saw a black person)

spojení have lived se dá ovšem použít i jinak, v následující větě nevyjadřuje předchozí už žiju, nýbrž už jsem někdy v minulosti žil

I have lived in the U.S. but now I live in Greece and I like it much better. (I don’t live in the U.S. anymore, = I did live in the U.S. at one time, but not anymore)

tím se zavdává příčina k možným dobrým fórkům

So how do you like my party? — I’ve had a wonderful evening… But this wasn’t it.

kde by první část věty člověk očekával v kontextu

I’ve had a perfectly wonderful evening, but I really have to go now.

tedy byl to doteď (ve smyslu právě mám za sebou) skvělý večer, ale teď už musím; zatímco ono se ukáže, že skutečným významem je už jsem jednou zažila skvělý večer, ale tenhle to tedy nebyl… vysvětlovat vtipy je nevděčná úloha.
division_line
z času předpřítomného na člověka často jde taková hrůza, že jej raději vůbec nepoužívá a namísto něj se uchyluje k časům přítomnému a minulému prostému. to ale často nedělá dobrotu, třebárs u slovesa be

How long were you here? (jak dlouho jsi tady byl – uzavřená kapitola)
How long are you here for? (na jak dlouho tady jsi)
How long have you been here? (jak dlouho už tady jsi – tohle je zřejmě to, co chcete říct a nevíte jak)

může se také stát, že propadnete hysterii z opačného gardu a žádná anglická věta se vám nebude zdát v pořádku, pokud v ní někde nebude slovo been. to taky nedělá dobrotu

When was the last time you been seen him?
When was the last time you saw him?
I been went to a great party last night.
I went to a great party last night.
Were you been happy?
Were you happy?

vtipný je způsob, jakým se mnozí čeští studenti rozhodli vypořádat s dvěmi nejprotivnějšími aspekty tvoření časů v angličtině, totiž s předpřítomným časem a průběhovými tvary sloves. skloubením těchto dvou příšer vytvořili skutečného frankensteina v podobě kombinace have + průběhový tvar, jehož využívají kdykoli tuší, že se od nich očekává nějaký obtížnější slovesný tvar (tedy nikoli jeden ze tří základních časů) ale netuší který

You have crying? What’s wrong?
You are crying? You have been crying?
Lucy has going to Belgium.
Lucy goes to Belgium often? Lucy has gone to Belgium? Lucy is going to Belgium? Lucy has been to Belgium?

poměrně průchodné hranice mezi časy lze dokumentovat na příkladě známého dotazu How are you? kdy se stejně tak dobře můžete zeptat How have you been? v kteréžto otázce jako by oproti první přibylo české poslední dobou. V odpovědi lze použít klasické I’m fine ale můžete ukázat svou třídu použitím I’ve been well, thank you
division_line
the gist

jestli v této fázi ještě pořád nevíte, že se čas předpřítomný používá dvěma různými způsoby, tak je marné cokoli dál vysvětlovat. ale vy to samozřejmě víte