in buckets of bile

scan the navy, huh

teoretických úvah o studiu jsem zplodil již řadu a k většině z nich už nemám moc co dodat. alespoň ne slovně. pokusím se nyní své vysvětlivky doprovodit (a hopefully tím výrazně lépe ilustrovat) několika naskenovanými stránkami vytvořenými za tímto very účelem. namely,

1. vzor poznámkami opatřeného print-outu z této stránky (gramatická kapitolka pro středně pokročilé)

2. vzor opoznámkovaného výukového textu KID-DROPPER (text z jednoho z minulých ročníků bee’s knees english social club)

3. odstrašující příklad opoznámkovaného textu KID-DROPPER (tzv. ‘slovíčkový’ přístup)

které si můžete postupně prohlédnout ve spodní části stránky. upozorňuju, že umístění obrázků nijak nekoresponduje s okolostojícím textem

v nedávném trojpojednání PRÁCE S TEXTEM jsem se pokusil vysvětlit, jak nejlépe přistupovat k práci s textem, který můžete s klidným svědomím vnímat jako nesporně užitečný (zdaleka ne každý text určený pro výuku angličtiny se takto dá označit). moje rada by se dala shrnout asi následovně:

&#187práce s textem je dlouhodobá záležitost obnášející několik kroků, vzdálených od sebe často měsíce či roky, z nichž každý má jiné opodstatnění (1. seznámení s obsahem – 2. označení důležitých pasáží a opoznámkování – 3. opakované návraty)

SCAN ONE

&#187 je každopádně dobré disponovat tištěnou, v konečné verzi opulentně opoznámkovanou a barevně odlišenou verzí textu, ke které se člověk po mnoho let vždy krátce vrací; sám jsem takto pojal studium z mých oblíbených časopisů a přepisů televizních seriálů a nemůžu si tento přístup dodnes vynachválit

SCAN TWO

&#187 co se zvýraznění (highlighting) nejpodstatnějších pasáží týče, to slouží k dvojímu účelu: a) přivlastnění listu, který se tímto aktem stane vašim jedinečným vlastnictvím (k témuž účelu slouží i po papíře všude možně rozeseté poznámky, vycházející jak z obratů v textu tak i z poznámek v sešitě, třebas i irelevantních vůči obsahu textu); b) zjednodušení a zkrácení návratů, při nichž vám stačí očima přeletět zvýrazněné pasáže a nemusíte si celý text znovu pročítat ani v něm relevantní pasáže těžce dohledávat

SCAN THREE

pro jistotu upozorňuju, že výše vyvěšený text je vzorem NESPRÁVNÉHO přístupu, založeného na “rozšiřování slovní zásoby”. případný jásot probíhá na špatném hrobečku.

a konečně zde jsou odkazy na obrázky v původním rozměru. smysl jejich umístění zde zůstává ovšem utajen i yours sincerely. might there be a point?

scan one
scan two
scan three

  1. Trochu jsem ty návraty ještě vylepšil. Pořád mě totiž štvalo, že nejsem schopen ty printouty tak bohatě opoznámkovat jako na těchto příkladech. Až jsem na to přišel. Když se k tomu samému textu dostanu znovu, mezitím jsem nastudoval další věci a ty se mi při návratech vybavují. Takže:
    – “b) zjednodušení a zkrácení návratů, při nichž vám stačí očima přeletět zvýrazněné pasáže a nemusíte si celý text znovu pročítat ani v něm relevantní pasáže těžce dohledávat”
    – nepřelétávám, ale znovu dále obohacuji novými poznámkami – vřele doporučuji.

  2. k doporučení se samozřejmě přidávám. pokud někdo dokáže z textu takhle dlouhodobě těžit, good for them a klobouk dolů. m.

Comments are closed.