Ugly Heads 401

Takže vezměme to od začátku.
Když to musí být.

Co to jakože je, toto Ugly cosi?
Toto Ugly cosi je aplikace pro mobilní telefony…

[bored face]
… která ti umožní dlouhodobě pracovat na své angličtině.

Jakože samostudiem.
Jakože.

A jak to přesně probíhá?
Prostřednictvím překladů krátkých vět.

Jak krátkých?
Ne moc krátkých, ne moc dlouhých, asi jako tahle věta.

Takže jako cvičení v učebnici?
Ne, chraňbůh.

Chraňbůh?
Chraňbůh.

Kolem jel traktor, tak jsem neslyšel.
Fair enough.

No a budou na sebe ty věty třeba navazovat? (Už ty otázky tahám až z paty, tak sorry.)
Jak kde. Například testy v sekci Storyville tvoří logický celek, jakýsi minipříběh, neplavou ve vzduchoprázdnu. Někdy jde o monolog jedné postavy, jindy o rozhovor, jindy o popis, vždy na sebe ale nějak navazují.

Kolik vět v jednom příběhu je?
Zhruba deset. Někdy míň, když jde o delší věty, a naopak.

Proč deset?
Zvládnutelné na jeden zátah, nezapamatovatelné vcelku.

Mají ty příběhy hlavu a patu?
Příběhy mají celou řadu obdivuhodných anatomických prvků, ale hlava s patou k nim nepatří. Je to dáno délkou – do deseti vět příběh nevměstnáte. Příběhy jsou proto spíše jakési vinětky, úryvky vyloupnuté z delších narativních vláken. (Fancy, eh?)

Spojuje je i něco jiného než děj? Třeba podobná gramatika?
Ne. Věty z učebnic, kde se v každém cvičení procvičuje jedna gramatika, ty v běžné angličtině nenajdete. Gramatika je tedy v každém jednotlivém příběhu all over the place a podřizuje se potřebám příběhu. Jediná věc, která všechny zajímavé prvky spojuje, je shodná úroveň obtížnosti.

No a s gramatikou to je jak?
Záleží na tom co myslíš pojmem gramatika.

Gramatika je gramatika, ne?
Ne. Gramatiku si většina studentů představuje výhradně jako předpřítomný čas a ing tvary–

No šak.
Gramatika je z mého pohledu mnohem širší pojem. Spadá do ní i většina toho, co běžně označujeme za slovní zásobu. Kde neexistuje přímočaré propojení “anglické slovo = české slovo”, jde o gramatiku. (* viz níže)

A co slovní zásoba?
V příbězích je spousta slovní zásoby – primárně je však každá věta zajímavá gramaticky, a to obvykle hned ve dvou nebo třech ohledech.

To jde?
Nejenom, že to jde, ono tomu tak při skutečném používání jazyka i je.

No a zvládnu to?
Kdo nezvládne tohle, ten se nikdy solidně anglicky nenaučí.

No to mě podrž.
Anyway, gramatika bude – ve dvou různých podobách.

A …
V jakých?

Ano.
Fakt tě to zajímá?

Vlastně ne.
Hm. Na jedné straně budou čistě gramatické testy pod hlavičkou Grammary.

Mám se vůbec ptát?
Ne. Jako slovo to neexistuje. Nicméně v tomto oddíle budou testy zaměřené na čistou gramatiku, tedy právě časy, ing tvary a podobně. Jinými slovy, půjde o gramatiku, která se často vyskytuje v oficiálních testech, certifikačních and otherwise.

Oooooooooh. [Swoon.]
No a pak tady je druhá sekce…

Ještě něco k těm testům. Prosím prosím prosím.
Zapomeň. V druhé sekci – ta se jmenuje Cold Cuts – budou zajímavé věty, které na sebe nijak nenavazují, ale spojuje je nějaké téma, buď slovní zásoba (test s ekonomickými pojmy, test zaměřený na frázová slovesa či idiomy, věty s časovými obraty etc.) nebo prostě a jednoduše to, že se obraty v nich obsažené neustále vynořují v mých poznámkách z hodin a studentům se jeví být užitečnými.

Ještě nějaký rozdíl mezi tou gramatiku a těma Cold věcma?
Rozdíl bude v práci s nimi. Gramatika bude vždy fungovat jako nedílný balík – až se jej celý naučíte, můžete jej odeslat do archívu (ie. hlubin zapomnění). Naproti tomu Cold Cuts … víš co, mě už nebaví to popisovat, chápeš o co jde?

Myslím, že zhruba ano.

Tak nazdar.

Nazdar.