nejčastější gramatické dotazy

nejčastější dotazy na anglickou gramatiku

zeptáte-li se studentů angličtiny, kterou gramatiku by si rádi nechali dopodrobna vysvětlit, a přetrpíte li snůšku vtipných odpovědí shrnutelnou slovem “všecko”, nakonec ze studentů pár otázek vydolujete. zčásti se jedná o legitimní dotazy založené na zvídavosti a nedostatku pochopení určitých zákrut dotyčného systému. z větší části se ale studenti ptají na věci, o kterých předpokládají, že by se na ně ptát měli, což otupí hrany mé chuti vyžadované věci skutečně vysvětlit

každopádně, zde jsou odpovědi na snad nejčastější gramatické dotazy z řad studentů

&#187 musím znát a umět používat předpřítomný čas? proč? — měl bys, je to holt potřeba

&#187 jak funguje ta strašná souslednost časová? — není to žádný velký problém

&#187 jak se proboha tvoří všechny ty podmínkové věty? — poměrně jednoduše, dá se to každopádně zvládnout

&#187 nechápu trpný rod, jak na něj? — třeba takhle, nebo takto, případně jinak

&#187 pořád po mně chtějí, abych používala so that, proč? — protože se bez toho nejde obejít, proto

&#187 kdy se používá předminulý čas? — ne tak často jak si možná myslíte

&#187 po některých slovesech musí být další sloveso v ing tvaru, někdy zase v infinitivu, někdy jenom v základním tvaru, kdy je co? — tohle jsou základní pravidla

&#187 co to jsou slovesa smyslového vnímání a co je s nimi za potíž? — především see a hear a potíž je tahle

&#187 co znamenají takové ty slova wanna gonna gotta? — zhruba tohle

&#187 jaké jsou základní principy anglické výslovnosti? — asi tady tyhle, řekl bych

&#187 jak se přesně vytváří zkrácené tvary jako “don’t”, a je důležité je všechny znát? — ani ne, ale tvoří se takhle

&#187 jak se přesně používá sloveso care? — takhle

&#187 to would není vždycky jenom podmínka, že? — nemusí nutně být

jedná se samozřejmě jen o namátkový výběr, který budu ještě doplňovat. navíc to že se jedná o dotazy nejfrekventovanější neznamená, že se jedná o dotazy nejdůležitější. odkazy na skutečně nejpodstatnější gramatické kapitolky uvedu vbrzku níže